Cennik

Grupa Kierowcy:

 • kierowcy i kandydaci na kierowców wszystkich kategorii…………………….150 PLN
 • kierowcy pojazdów służbowych……………………………………………………150 PLN
 • motorniczy tramwajów………………………………………………………………150 PLN
 • instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy………………………………………….150 PLN
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych……………………………………………150 PLN
 • kandydaci do wykonywania w/w zawodów……………………………………….150 PLN

 

Grupa Kierowcy skierowani na badania przez Policję po zatrzymaniu prawa jazdy na skutek:

 • przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych………………………………..150 PLN
 • jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ………………150 PLN
 • spowodowania wypadku samochodowego………………………………………….150 PLN

 

Grupa Operatorzy maszyn i urządzeń:

 • kierowcy skierowani na badania przez lekarza medycyny pracy……………100 PLN
 • operatorzy wózków widłowych……………………………………………………100 PLN
 • operatorzy sprzętu budowlanego ( koparki, suwnice, dźwigi)………………100 PLN
 • operatorzy pracujący na wysokości……………………………………………..100 PLN

 

Badania związane z Medycyną Pracy:

 • audiometria tonalna…………………………………………………………………….50 PLN

 

Diagnostyka okulistyczna: ………………………………………………………………………..50 PLN

 • wstępna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
 • ocena konwergencji
 • ocena akomodacji
 • ocena widzenia obuocznego
 • ocena widzenia barwnego
 • ocena widzenia przestrzennego

http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2014-937- Ceny badań psychologicznych regulowane odpowiednimi przepisami prawnymi.