Faq

1. Dla kogo badania psychologiczne są obowiązkowe?

Obowiązek przeprowadzenia badań mają:

 • kierowcy i przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy;
 • kierujący tramwajem;
 • kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych lub spowodowania wypadku.
 • kierowcy posiadający skierowanie od lekarza medycyny pracy
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kandydaci
  do tych zawodów
 • kierowcy flotowi ( nie obligatoryjnie)
 • operatorzy wózków widłowych i maszyn budowlanych
 • osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
  np. prace na wysokości

 

2. Czy badania psychotechniczne wymagają szczególnych przygotowań?

Do pełnej realizacji procedury badania psychotechnicznego, osoba badana powinna być
w dniu badania zdrowa ( nie przebywać na zwolnieniu L 4), wypoczęta. Na 48 godzin przed badaniem powinna powstrzymać się od spożycia alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Na badanie należy zabrać niezbędne dokumenty:

 • Skierowanie na badanie wydane przez lekarza medycyny pracy, pracodawcę, policję, jeżeli osoba badana takie posiada
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Oryginały / kopie dokumentacji medycznej (do wglądu) zaświadczające o istnieniu choroby / chorób przewlekłych ( np. choroby ortopedyczne, neurologiczne, okulistyczne, metaboliczne)
 • okulary do dali i do bliży / soczewki kontaktowe, jeśli są używane
 • opłatę za badanie dane do wystawienia faktury, rachunku

 

3. Ile czasu powinienem zaplanować na badanie?

Czas niezbędny do realizacji pełnego badania psychologicznego zależy od celu badania, rodzaju skierowania, grupy zawodowej ,a także od samopoczucia osoby badanej, jej wieku
i ogólnej dyspozycji w dniu badania.

Czas trwania badania jest uzależniony od wypełnienia niezbędnego zakresu badań,
a więc od zebrania wywiadu, wykonania należnych testów typu papier – ołówek, testów aparaturowych, omówienia wyników badań i przekazania ewentualnych zaleceń. Konieczne jest wypełnienie niezbędnej dokumentacji Pracowni , wystawienie i wydanie orzeczenia, wypełnienie dowodu płatności.

Najczęściej badanie trwa od 1 godziny zegarowej do 2 godzin.

 

4. Czy badania psychotechniczne są bezterminowe?

Terminowość badań psychologicznych zależy od rodzaju wykonywanej pracy / klasyfikacji kierowcy.

 • Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:
  • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
  • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy.
 • Operatorzy wózków widłowych, maszyn budowlanych
  • do 50 roku życia – co 3-4 lata;
  • powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata
 • Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz motorniczy tramwajów:
  • w wieku do 65 lat – co 5 lat;
  • powyżej 65 lat – corocznie.
 • Kierowcy ze skierowaniem z Policji otrzymują orzeczenie bezterminowe, co się rozumie do kolejnej utraty uprawnień do kierowania pojazdem.
 • Kierowcy posiadający prawo jazdy kat B, korzystający z pojazdów służbowych – otrzymują orzeczenie bezterminowe.