Vademecum kierowcy

Niezbędne dokumenty do rozpoczęcia procedury diagnostycznej:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy – w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów,
 • skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, Lekarz Medycy Pracy, Policja).

 

Przygotowanie do badań:

 • Należy zabrać na badania soczewki kontaktowe bądź okulary do bliży / dali
  w przypadku ich używania.
 • Na badanie należy przyjść zdrowym, wypoczętym, w czasie 48 godzin poprzedzających badanie nie należy spożywać alkoholu czy innego środka psychoaktywnego.

 

Częstotliwość badań:

 • kierowca, przesiębiorca wykonujący osobiście przewóz drogowy na potrzeby własne lub pracodawcy podlegają badaniom psychologicznym:
  • w wieku do 60 lat – co 5 lat
  • powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy
 • Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym:
  • co 5 lat do ukończenia 65 roku życia
  • corocznie po ukończeniu 65 roku życia

 

Regulamin pracowni:

 • Psycholog odmawia przeprowadzenia badania, jeżeli:
  • osoba badana informuje o złym stanie swego zdrowia lub o złym samopoczuciu;
  • stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol.
 • Osoby zapisane na badania zobowiązane są do poinformowania o niemożliwości odbycia badań najpóźniej na 1 dzień przed zaplanowaną datą badania.

 

Akty prawne: