Badania psychotechniczne i psychologiczne dla kierowców

Nasza pracownia psychologiczna mieści się w Warszawie, w dzielnicy Tarchomin, niedaleko Białołęki. Prowadzone są w niej np. badania psychotechniczne, okulistyczne, słuchu oraz badania sprawności psychomotorycznej. Przedstawiciele wielu zawodów muszą mieć wykonywane specjalistyczne badania, które potwierdzą ich zdolność do bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy.

 

Są one nieodzowne dla kierowców z kategorią C+E, prowadzących pojazdy służbowe, pojazdy uprzywilejowane, tramwaje operatorów maszyn budowlanych, osób pracujących na wysokości, instruktorów oraz egzaminatorów na prawo jazdy i nie tylko. Testy są niezbędne również w przypadku kierowców, którzy zostali skierowani na nie przez policję po spowodowaniu wypadku samochodowego, przekroczeniu dozwolonej liczby punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu. Prowadzimy również terapię logopedyczną dla dzieci oraz dorosłych.

 

Posiadamy niezbędne uprawnienie, które pozwalają nam na wydawanie orzeczeń oraz opinii niezbędne do wykonywania danego zawodu lub kierowania pojazdem. Dysponujemy także niezbędnym zapleczem technicznym, takim jak sala do badań grupowych, sprzętem do badań aparaturowych, ciemnią oraz innymi niezbędnymi narzędziami. Wszystko to pozwala nam na przeprowadzanie badań okulistycznych, słuchu, logopedycznych, sprawności psychomotorycznych, psychotechnicznych oraz terapii logopedycznej.

 

Usługi

 

Pracownia jest uprawniona do wykonywania badań psychologicznych, wydawania orzeczeń i opinii psychologicznych dla:

A. Kierowców

 • prowadzących pojazdy uprzywilejowane
 • prowadzących pojazdy służbowe ( kierowcy flotowi)
 • motorniczych tramwajów
 • skierowanych na badania przez Policję po zatrzymaniu prawa jazdy na skutek:
  • jazdy pod wpływem alkoholu
  • przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych
  • spowodowania wypadku samochodowego

B. Instruktorów nauki jazdy

C. Egzaminatorów

D. Operatorów maszyn i urządzeń

 • wózków widłowych
 • sprzętu budowlanego (koparki, suwnice, dźwigi) 
 • do pracy na wysokości

Zapraszamy do naszej siedziby w dzielnicy Warszawa Białołęka, ul Myśliborska 95 lok 26/27. Pracownia rozpoczęła swoją działalność  w 2012r. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną pod numerem ZD.SPP.I.RP.121/12

Pracownia upoważniona jest do prowadzenia badań psychologicznych kierowców
i kandydatów na kierowców na podstawie  art. 124a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). oraz art. 39 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)

Pracownia psychologiczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych umożliwiający prowadzenie badań zgodnie z obowiązującym prawem, wskazówkami metodycznymi i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Aparatura ze względu na swą funkcjonalność może być wykorzystana także
w diagnostyce klinicznej
:

 • neurologii
 • okulistyce
 • laryngologii
 • medycynie pracy
 • medycynie szkolnej
 • medycynie sportowej
 

Wyposażenie Pracowni stanowią:

 • sala do badań grupowych, gdzie wybrane testy przeprowadzane są metodą papier-ołówek
 • sala badań aparaturowych (Aparat Krzyżowy, Aparat Piórkowskiego, Stereometr, Wirometr, Równoważnia, Noktometr, )
 • profesjonalna ciemnia do badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • testy diagnostyczne (narzędzia do badania sprawności umysłowej, cech osobowości
  i temperamentu, odporności na stres itp.).