Usługi

Pracownia jest uprawniona do wykonywania badań psychologicznych, wydawania orzeczeń i opinii psychologicznych dla:

A. Kierowców

 • prowadzących pojazdy uprzywilejowane
 • prowadzących pojazdy służbowe ( kierowcy flotowi)
 • motorniczych tramwajów
 • skierowanych na badania przez Policję po zatrzymaniu prawa jazdy na skutek:
  • jazdy pod wpływem alkoholu
  • przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych
  • spowodowania wypadku samochodowego

B. Instruktorów nauki jazdy

C. Egzaminatorów

D. Operatorów maszyn i urządzeń

 • wózków widłowych
 • sprzętu budowlanego (koparki, suwnice, dźwigi) 
 • do pracy na wysokości

Zapraszamy do naszej siedziby w dzielnicy Warszawa Białołęka, ul Myśliborska 53 lok 212 - 213. Pracownia rozpoczęła swoją działalność  w 2012r. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną pod numerem ZD.SPP.I.RP.121/12

Pracownia upoważniona jest do prowadzenia badań psychologicznych kierowców
i kandydatów na kierowców na podstawie  art. 124a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). oraz art. 39 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)

Pracownia psychologiczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych umożliwiający prowadzenie badań zgodnie z obowiązującym prawem, wskazówkami metodycznymi i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Aparatura ze względu na swą funkcjonalność może być wykorzystana także
w diagnostyce klinicznej
:

 • neurologii
 • okulistyce
 • laryngologii
 • medycynie pracy
 • medycynie szkolnej
 • medycynie sportowej
 

Wyposażenie Pracowni stanowią:

 • sala do badań grupowych, gdzie wybrane testy przeprowadzane są metodą papier-ołówek
 • sala badań aparaturowych (Aparat Krzyżowy, Aparat Piórkowskiego, Stereometr, Wirometr, Równoważnia, Noktometr, )
 • profesjonalna ciemnia do badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • testy diagnostyczne (narzędzia do badania sprawności umysłowej, cech osobowości
  i temperamentu, odporności na stres itp.).