Strefa kierowcy

Badania psychologiczne kierowców

Pracownia uprawniona jest do prowadzenia badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz operatorów maszyn i urządzeń, w tym wózków widłowych, sprzętu budowlanego
i maszyn do pracy na wysokości na podstawie:
– art. 124a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
– art. 39 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)
– Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 437)

Aparatura ze względu na swą funkcjonalność może być wykorzystana także w diagnostyce klinicznej takich specjalności jak: neurologia, okulistyka, laryngologia, medycyna pracy, medycyna szkolna, medycyna sportowa.

Pracownia wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną pod numerem ZD.SPP.I.RP.121/12

Zapraszamy do naszej siedziby w dzielnicy Warszawa Białołęka, ul  Odlewnicza 7/2