Oferta

Przeprowadzamy badania psychologiczne kierowców, testy psychotechniczne, testy sprawności psychomotorycznej:

-kierowców wszystkich kategorii
-kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
– kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– badania osób, kierowanych przez Policję po wypadku
– badania osób po jeździe pod wpływem alkoholu, środków odurzających
– badania osób skierowanych po przekroczeniu dozwolonej ilości punktów karnych
– badania osób chcących zdobyć uprawnienia do kierowania tramwajem

Celem testów psychologicznych[psychotechnicznych]jest ocena sprawności psychicznej danego człowieka oraz jego zdolność do prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn w ruchu ciągłym, wykonywania prac na wysokości.

Diagnostyka psychologiczna obejmuje:
§ badanie sprawności intelektualnej (uwagi, spostrzegawczości, logicznego myślenia)
§ badanie cech osobowości i temperamentu, skłonności do ryzyka, umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresu,
§ badanie sprawności psychomotorycznej (pomiar czasu reakcji, widzenie stereoskopowe, umiejętność oceny prędkości, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).

1.1. Częstotliwość
Badania kierowców skierowanych przez policję na podstawie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ( alkohol, punkty karne, wypadek) wydawane są bezterminowo.
Kierowcy, wykonujący badania na podstawie Ustawy o Transporcie Drogowym i Ustawy o Kierujących Pojazdami mają swoją datę ważności, zależną od wieku kierowcy i stanowiska. Kierowcy do 60 roku życia wykonują badania co 5 lat. Po ukończeniu 60 roku życia częstotliwość badań psychologicznych wynosi 30 miesięcy.
1.2. Przygotowanie do badań
Na badanie należy stawić zdrowym, w dobrej kondycji psychofizycznej.
Na 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu lub podobnie działających środków.
Osoby z wadami wzroku powinny zadbać o przyjście na badania ze stosowaną na co dzień korekcją okularową czy soczewkami kontaktowymi.

1.3. Badania dodatkowe
1.3.1. Diagnostyka audiologiczna: Badanie słuchu
W przypadku wielu zawodów należy monitorować słuch pracownika. Przeprowadzenie badań jest w takich przypadkach niezwykle istotne. Specjaliści zatrudnieni w naszej pracowni przeprowadzają badania audiometrii totalnej oraz diagnozę przetwarzania słuchowego. Są one przeprowadzane np. u kandydatów kierowców na prawo jazdy kategorii C, C+R oraz D.
§ audiometria tonalna – badania przewodnictwa powietrznego i kostnego w wyciszonej kabinie
§ diagnoza przetwarzania słuchowego ( Neuroflow, Indywidualny Trening Słuchowy Johansena)
1.3.2. Diagnostyka okulistyczna:
Wzrok jest kluczowy w pracy kierowcy, operatora maszyn oraz w przypadku wielu innych zawodach i aktywnościach życiowych.
Badania w ciemni kabinowej pozwalają na ocenę sprawności aparatu okoruchowego podczas badania widzenia zmierzchowego i badania wrażliwości na olśnienie – badania niezbędne do uzyskania orzeczenia o braku przeciw wskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.
Badania okulistyczne:
§ wstępna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
§ ocena konwergencji
§ ocena akomodacji
§ badanie oczopląsu porotacyjnego
§ ocena widzenia obuocznego
§ ocena widzenia barwnego
§ ocena widzenia przestrzennego
§ widzenie zmierzchowe
§ wrażliwość na olśnienie

Cennik

 Cennik Grupa Kierowcy:

 •         Kierowcy i kandydaci na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz dla osób skierowanych  na badania psychologiczne przez lekarza…………………..150 PLN
 •         Kierowcy pojazdów służbowych…………………………………………………………..150 PLN
 •         Motorniczy tramwajów…………………………………………………………………..150 PLN
 •         Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy……………………………………………………………150 PLN
 •         Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych…………………………………………………150 PLN
 •         Kierowcy taksówek………………………………………………………………………….150 PLN
 •         Badania psychologiczne transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów) ………………………………………………………………..150 PLN
 •         Kandydaci do wykonywania w/w zawodów…………………………………………………………150 PLN

Kierowcy skierowani na badania przez Policję po zatrzymaniu prawa jazdy na skutek:

 • przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych…………………………………….150 PLN
 • jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ……………………150 PLN
 • spowodowania wypadku samochodowego……………………………………………..150 PLN

Operatorzy maszyn i urządzeń:

 • Kierowcy skierowani na badania przez lekarza medycyny pracy…………………….100 PLN
 • Operatorzy wózków widłowych…………………………………………………………….100 PLN
 • Operatorzy sprzętu budowlanego ( koparki, suwnice, dźwigi)……………………….100 PLN
 • Operatorzy pracujący na wysokości…………………………………………………….100 PLN

Badania związane z Medycyną Pracy:

 • Audiometria tonalna……………………………………………………………………………65 PLN
 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie …………………………………65 PLN

Diagnostyka okulistyczna: …………………………………………………………..65 PLN

Ceny badań psychologicznych regulowane są odpowiednimi przepisami prawnymi.  

http://www.abc.com.pl/wyszukany-akt/-/akt/dz-u-2014-937D20140937.pdf (sejm.gov.pl)