Oferta

Diagnostyka psychologiczna kierowców i kandydatów na kierowców

 • badanie sprawności intelektualnej (uwagi, spostrzegawczości, logicznego myślenia)
 • badanie cech osobowości i temperamentu, skłonności do ryzyka, umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresu,
 • badanie sprawności psychomotorycznej (pomiar czasu reakcji, widzenie stereoskopowe, umiejętność oceny prędkości, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).       

Diagnostyka audiologiczna:

 • audiometria tonalna – badania przewodnictwa powietrznego i kostnego w wyciszonej kabinie
 • diagnoza przetwarzania słuchowego

Diagnostyka okulistyczna:

 • wstępna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
 • ocena konwergencji
 • ocena akomodacji
 • ocena widzenia obuocznego
 • ocena widzenia barwnego
 • ocena widzenia przestrzennego

W naszej ofercie także:

 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej – usprawnianie funkcjonowania podstawowych zmysłów: dotykowego, przedsionowego, czucia głębokiego (propriocepcja), słuchowego, wzrokowego, zmysłu równowagi, diagnoza trudności szkolnych dzieci
 • Indywidualny Trening Słuchowy Johansena – poprawa percepcji słuchowej u dzieci z trudnościami szkolnymi, w dysleksji, w Zespole Aspergera, autyźmie, zaburzeniach koncentracji, nadwrażliwości słuchowej. Terapia także dla osób dorosłych z zaburzoną percepcją słuchową.
 • Masaż Shantala – masaż dla niemowląt i malych dzieci, kobiet w ciąży, dorosłych    w stanie stresu
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – korygowanie wad wymowy u dzieci                  i dorosłych, praca nad dzieckiem z dysleksji
 •  Szkoła Rodzenia „Szczęśliwa Rodzinka” – cykl pięciu spotkań mających na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do porodu, i do opieki nad dzieckiem. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści: położna, psycholog, rehabilitant, ratownik medyczny.Serdecznie zapraszamy. Zapisy telefoniczne 515-234-513. Więcej informacji na stronie www.szczesliwarodzinka.pl