Strefa Dziecko - Rodzina

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej 

usprawnianie funkcjonowania podstawowych zmysłów: dotykowego, przedsionkowego, czucia głębokiego (propriocepcja), słuchowego, wzrokowego, zmysłu równowagi, diagnoza trudności szkolnych dzieci

Cennik
Integracja Sensoryczna diagnoza…………………………………………………480 PLN
Integracja Sensoryczna terapia………..……………………………………….150 PN

Indywidualny Trening Słuchowy Johansena / Neuroflow

poprawa percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego u dzieci z trudnościami szkolnymi, w dysleksji, w Zespole Aspergera, autyzmie, zaburzeniach koncentracji, nadwrażliwości słuchowej. Terapia także dla osób dorosłych z zaburzoną percepcją słuchową.

Cennik
Trening Słuchowy Johansena – Diagnoza 1………350 PLN,
Dgn kontrolna……… 230-250 PLN
Trening Słuchowy Neuroflow–
Diagnoza wstępna-370 zł,
I etap terapii–370zł; II etap terapii–360zł; III etap terapii- 350zł
Diagnoza kontrolna po każdym etapie: 250 zł

Masaż Shantala

Masaż dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży, dorosłych w stanie stresu
Dotyk Miłości dla Twojego Dziecka
Masaż Shantala jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci, wprowadzoną na europejski grunt przez francuskiego położnika Frederique Leboyer.

Cennik
Masaż Shantala – instruktaż dla rodzica (3 spotkania)………………………………………280 PLN

Masowanie dziecka 3-4 razy w tygodniu daje następujące korzyści:

Dziecku

– pomaga w uregulowaniu snu,

– poprawia trawienie,

– wycisza, uspokaja,

– podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa,

– poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,

– podnosi odporność organizmu,

– stymuluje układ hormonalny.

Rodzicom

– poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,

– uspokaja,

– łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek,

– wzmaga oraz poprawia więź z dzieckiem,

– pomaga w zrozumieniu dziecka, tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.

 

Grafomotoryka / Terapia ręki

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:
– nieprawidłowa postawę ciała
– zaburzenia napięcia w obrębie kończy górnych
– problemy z wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych
– problemy w zabawach manipulacyjnych
– niska szybkość wykonywanych ruchów
– trudności z planowaniem ruchu
– wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych
– problemy grafomotoryczne w rysowaniu, kolorowaniu, pisaniu
– zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
– problemy z koordynacją ruchową

Cennik
Grafomotoryka / Terapia ręki………………………………………………………100-130- PLN

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego. Dedykowane jest głównie dzieciom, nastolatkom. Trening Umiejętności Społecznych jest realizowany w formie regularnych zajęć grupowych, podczas których rozwijane są umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie. Trening wykorzystuje w oddziaływaniu terapeutycznym elementy dramy, rozmowy, dyskusje, ćwiczenia.
Grupy są kilkuosobowe o stałym składzie, zajęcia odbywają się w stałym miejscu i czasie, co daje poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Efektów oddziaływań terapeutycznych można oczekiwać po kilku / kilkunastu miesiącach.

Cennik
Trening Umiejętności Społecznych……………………………………………………………90 PLN

Zajęcia umuzykalniające metodą Gordona

W ramach wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci współpracujemy z Poradnią prowadzącą zajęcia muzyczne oraz terapię tańcem i pracą z ciałem.

Cennik
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci Gordonki – 1 spotkanie ………45 -55 PLN

Diagnoza / terapia logopedyczna

W naszej Poradni prowadzona jest także diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci oraz dorosłych. Jej celem jest korygowanie wad wymowy u dzieci i dorosłych, praca z dzieckiem z dysleksją, oddziaływanie mające na celu wyeliminowanie wad wymowy i zwiększenia możliwości komunikacyjnych danej osoby. Obejmuje wykonywanie odpowiednich zestawów ćwiczeń i procedur wchodzących w skład postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Cennik
Konsultacja logopedyczna……………………………………………………………………………100 -150 PLN

1.1.6. Audiometria tonalna

Wykonanie badania przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Cennik
Audiometria tonalna……………………………………………………65 PLN

Badania okulistyczne:

§ wstępna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
§ ocena konwergencji
§ ocena akomodacji
§ badanie oczopląsu porotacyjnego
§ ocena widzenia obuocznego
§ ocena widzenia barwnego
§ ocena widzenia przestrzennego

Cennik
Badania okulistyczne …………………………………………..………65 PLN

Konsultacje psychologiczne………………………………………..150 PLN