Diagnostyka psychologiczna, audiologiczna i okulistyczna

Nasza pracownia psychologiczna swoją pracę rozpoczęła w 2012 roku. Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań, wydawania orzeczeń psychologicznych dla kierowców, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz operatorów maszyn i urządzeń, w tym wózków widłowych, sprzętu budowlanego i maszyn do pracy na wysokości. Ponadto przeprowadzamy badania psychotechniczne, sprawności psychomotoryczne, okulistyczne i słuchu, wykonujemy także terapię logopedyczną. Pracownia ma swoją siedzibę w Warszawie w dzielnicy Tarchomin, niedaleko Białołęki.

 

Testy psychotechniczne

 

Ich celem jest ocena sprawności psychicznej danego człowieka oraz jego zdolność np. do obsługi maszyn, wykonywania prac na wysokości lub prowadzenia pojazdów. Podczas ich przeprowadzania wykonywana jest ocena osobowości, sprawności intelektualnej, spostrzegawczości, koncentracji, szybkości podejmowania decyzje czy zdolności prowadzenia pojazdów w warunkach nocnych.

 

Badania okulistyczne

 

Wzrok jest kluczowy w pracy kierowcy, operatora maszyn oraz w przypadku wielu innych zawodach. W naszej pracowni przeprowadzamy testy, które oceniają np. akomodację, konwergencję, widzenie obuoczne, widzenie barwne oraz przestrzenne, a także ostrość wzroku podczas patrzenia w dal lub na obiekty znajdujące się blisko.

 

Badanie słuchu

 

W przypadku wielu zawodów należy monitorować słuch pracownika. Przeprowadzenie badań jest w takich przypadkach niezwykle istotne. Specjaliści zatrudnieni w naszej pracowni przeprowadzają badania audiometrii totalnej oraz diagnozę przetwarzania słuchowego. Są one przeprowadzane np. u kandydatów kierowców na prawo jazdy kategorii C, C+R oraz D.

 

Terapia logopedyczna

 

W naszej pracowni prowadzona jest także terapia logopedyczna dla dzieci oraz dorosłych. Jej celem jest oddziaływanie mające na celu wyeliminowanie wad wymowy i zwiększenia możliwości komunikacyjnych danej osoby. Obejmuje wykonywanie odpowiednich zestawów ćwiczeń oraz inne prace wchodzące w skład postępowania terapeutycznego.

 

Testy sprawności psychomotorycznej

 

W ramach badań sprawności psychomotorycznej prowadzone testy dotyczące czasu reakcji, koordynacji wzrokowo ruchowej, szybkości postrzegania i nie tylko. Dzięki nim możliwe jest określenie, czy dana osoba jest w stanie w sposób sprawny i bezpieczny wykonywać prace na danym stanowisku.

 

Oferta

 

Diagnostyka psychologiczna kierowców i kandydatów na kierowców

 • badanie sprawności intelektualnej (uwagi, spostrzegawczości, logicznego myślenia)
 • badanie cech osobowości i temperamentu, skłonności do ryzyka, umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresu,
 • badanie sprawności psychomotorycznej (pomiar czasu reakcji, widzenie stereoskopowe, umiejętność oceny prędkości, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).       

Diagnostyka audiologiczna:

 • audiometria tonalna – badania przewodnictwa powietrznego i kostnego w wyciszonej kabinie
 • diagnoza przetwarzania słuchowego ( Neuroflow, Indywidualny Trening Słuchowy Johansena)

Diagnostyka okulistyczna:

 • wstępna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
 • ocena konwergencji
 • ocena akomodacji
 • ocena widzenia obuocznego
 • ocena widzenia barwnego
 • ocena widzenia przestrzennego

W naszej ofercie także:

 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej – usprawnianie funkcjonowania podstawowych zmysłów: dotykowego, przedsionkowego, czucia głębokiego (propriocepcja), słuchowego, wzrokowego, zmysłu równowagi, diagnoza trudności szkolnych dzieci
 • Indywidualny Trening Słuchowy Johansena – poprawa percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego u dzieci z trudnościami szkolnymi, w dysleksji, w Zespole Aspergera, autyzmie, zaburzeniach koncentracji, nadwrażliwości słuchowej. Terapia także dla osób dorosłych z zaburzoną percepcją słuchową.
 • Trening słuchowy Neuroflow – poprawa przetwarzania słuchowego 
 • Masaż Shantala – masaż dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży, dorosłych    w stanie stresu
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – korygowanie wad wymowy u dzieci                  i dorosłych, praca nad dzieckiem z dysleksji