Przygotowanie do badań psychologicznych / sprawności psychoruchowej

Badania psychologiczne kierowców nie wymagają szczególnego przygotowania. Należy zgłosić się wypoczętym, zdrowym [ nie na zwolnieniu lekarskim]. Na 48 godzin przed badaniem nie można spożywać alkoholu, środków psychoaktywnych. Na badania należy zabrać okulary do dali, do bliży, jeśli badany w nich korzysta. Należy zabrać dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie – jeśli dotyczy. – Czas trwania Należy zaplanować na całą procedurę badawczą 1-2 godziny. – […]