Badania psychologiczne kierowców nie wymagają szczególnego przygotowania.

Należy zgłosić się wypoczętym, zdrowym [ nie na zwolnieniu lekarskim]. Na 48 godzin przed badaniem nie można spożywać alkoholu, środków psychoaktywnych.

Na badania należy zabrać okulary do dali, do bliży, jeśli badany w nich korzysta.

Należy zabrać dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie – jeśli dotyczy.

Czas trwania

Należy zaplanować na całą procedurę badawczą 1-2 godziny.

Procedura badań

Badania psychologiczne obejmują testy psychologiczne typu papier-ołówek badające cechy osobowości, sprawność intelektualną, zdolność koncentracji, procesy uwagi.

Druga część procedury badawczej to testy aparaturowe badające koordynację wzrokowo – ruchową,

Szybkość reakcji na bodźce wzrokowe, sprawność aparatu optycznego oka i aparatu okoruchowego – widzenie stereoskopowe, wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe.

Terminowość badań

Psychologiczne badania kierowców wykonywane w związku z wykonywaną pracą na stanowisku kierowcy zwykle odbywają się co 5 lat . Kierowcy po 60 roku życia są zobligowani do przechodzenia badań psychotechnicznych co 30 miesięcy. Lekarz orzecznik  może te okresy skrócić.

Bezterminowe orzeczenie otrzymują kierowcy, którzy zostali  skierowani na badanie ze względu na spożycie alkoholu lub przekroczenie 24 punktów karnych.

System odwoławczy

W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia, świadczącego o istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, osoba badana może w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *